Nieproste Historie

Photographers: Kusz Elwira, Piotr Stach

Model: Marharyta Mokrytska
Fashion designer: DeVu Diana Walkiewicz

Philocaly (n.) the love of beauty