Be Bold

05.jpg

Photographer: Alexey Yanbaev

Model: Paulina Egorova

Muah: Regina Yagofarova

Styling: Alyona Pryamikova & Evgeniya Csherbakova

02.jpg
01.jpg
03.jpg
04.jpg